Plagiaat Vrij Garantie

Plagiaat wordt gezien als academische fraude en wordt niet geaccepteerd in de academische wereld. Daarom nemen wij bij ExtraEssay.com de originaliteit van ieder geleverd essay zeer serieus. We controleren onze documenten continue op plagiaat voordat de essays naar u worden verstuurd. Dit waarborgt de originaliteit van het werk van onze schrijvers. Ieder essay wordt gecontroleerd met hoogstaande en up to date plagiaat software. Daarnaast wordt onze plagiaat software ook continue geüpgraded om er zeker van te zijn dat het plagiaat preventief en met grote zekerheid en nauwkeurigheid opspoort.

Wij bij ExtraEssay.com, als gerenommeerd academische schrijfservice, garanderen daarom dat elk academisch geschreven werk in hoge mate plagiaatvrij is, gecontroleerd is op alle online bronnen, wetenschappelijke databanken en zelfs andere werken opgeslagen in onze database.

In een situatie waarin u, onze gewaardeerde klant, enige twijfel heeft over een essay dat u ontvangt van ExtraEssay.com, nemen wij de verantwoordelijkheid om uw kwestie grondig te onderzoeken en het essay te herzien, zonder bijkomende kosten.

In het geval van een geschil met betrekking tot een hoge mate van plagiaat in een essay van een van onze schrijvers, staat vast dat enkel een ingescand kopie van een plagiaatrapport van turnitin.com of een plagiaatrapport van uw professor of universiteit aanvaardbaar is in het schikken van de zaak. Een enkel ander document kan als bewijs worden voorgelegd of kan als rechtvaardiging gelden dat het geleverde essay plagiaat bevat.

Gedurende de jaren heeft ExtraEssay.com de reputatie van extreem betrouwbaar en transparant verworven wanneer het aankomt op zaken die onze academische houding kunnen beïnvloeden. Ons groeiende klantenbestand en terugkerende klanten zijn voorbeelden van dit feit. Onze professionaliteit en deskundigheid garandeert dat u ons kunt vertrouwen met al uw academische schrijfverplichtingen. Het is voor ons bij ExtraEssay.com van essentieel belang dat onze plagiaatvrije garantie wordt gehandhaafd, omdat we het academische gevaar van plagiaat in een essay begrijpen. Het brengt niet alleen u, onze klant, in gevaar, maar het brengt ook ons bedrijf in gevaar. Wij bij ExtraEssay.com nemen onze normen en waarden voor klanten zeer serieus.

U kunt er zeker van zijn dat onze Plagiaat Vrij Garantie zeer serieus wordt genomen en we zullen er alles aan doen om uw vertrouwen en loyaliteit te behouden.