Home /  Blog /  Belang en voordelen van studeren in het buitenland: Alles wat je moet weten
Studying Abroad

Het kiezen om in het buitenland te studeren is als een duik nemen in een zwembad vol opwindende kansen, verschillende culturen en nieuwe vrienden. Het gaat niet alleen om het bijwonen van lessen in een ander land; het gaat om een fantastische ervaring buiten het klaslokaal. In dit artikel zullen we praten over studeren in het buitenland – hoeveel het kost, waarom het belangrijk is, waarom je in het buitenland zou moeten studeren, en de vele goede dingen die daaruit voortkomen.

Betekenis van studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland verwijst naar het nastreven van educatieve mogelijkheden, meestal aan een instelling voor hoger onderwijs, in een land anders dan het eigen land. Deze ervaring houdt in dat men het eigen land verlaat en zich onderdompelt in een andere culturele, academische en sociale omgeving. Studenten die ervoor kiezen om in het buitenland te studeren, schrijven zich vaak in voor educatieve programma’s, cursussen of uitwisselingsprogramma’s aangeboden door buitenlandse universiteiten of instellingen.

Het doel van studeren in het buitenland gaat verder dan traditioneel klaslokaalonderwijs. Het omvat een breder scala aan ervaringen, waaronder culturele onderdompeling, blootstelling aan taal, persoonlijke groei en de ontwikkeling van een mondiaal perspectief. Redenen waarom iemand ervoor kan kiezen om in het buitenland te studeren, kunnen verschillend zijn, waaronder:

 • Toegang krijgen tot unieke academische programma’s
 • Het begrip van diverse culturen vergroten
 • Het verbeteren van taalvaardigheden
 • Het uitbreiden van het netwerk van internationale connecties

De duur van studeren in het buitenland kan variëren, variërend van een kortdurend uitwisselingsprogramma tot een volledig academisch opleidingsprogramma. Ongeacht de duur is het kernidee om buiten de comfortzone te stappen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en actief deel te nemen aan een andere onderwijs- en cultuursetting. Studeren in het buitenland wordt vaak gezien als een transformerende reis die niet alleen bijdraagt aan academische en professionele ontwikkeling, maar ook het karakter van een individu vormt, waarbij eigenschappen als aanpassingsvermogen, veerkracht en culturele gevoeligheid worden bevorderd.

De kosten van studeren in het buitenland

Wanneer je nadenkt over studeren in het buitenland, is een van de eerste vragen, naast “Moet ik in het buitenland studeren?”, meestal: “Hoeveel kost het om in het buitenland te studeren?” Studeren in het buitenland vereist inderdaad financiële middelen, maar het is beter om het te zien als een investering in jouw toekomst.

Collegegeld

Collegegeld varieert sterk afhankelijk van het land, de school en de opleiding die je volgt. Sommige landen, zoals Duitsland of Frankrijk, hebben lagere of geen collegegelden voor internationale studenten, wat ze goede opties maakt voor degenen met een beperkt budget. Daarentegen kunnen prestigieuze instellingen in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk hogere collegegelden hebben.

Gemiddelde collegegelden:

 • Duitsland: Vaak zijn er geen collegegelden of lage kosten.
 • Frankrijk: Lage collegegelden voor internationale studenten.
 • Verenigde Staten: Collegegelden kunnen variëren van $10.000 tot $50.000 per jaar.
 • Verenigd Koninkrijk: Collegegelden kunnen variëren van £10.000 tot £30.000 per jaar.

Levensonderhoud

Onder levensonderhoud vallen accommodatie, voeding, vervoer en persoonlijke uitgaven. De kosten van levensonderhoud verschillen afhankelijk van het land en de stad waar je gaat studeren.

Gemiddelde maandelijkse levenskosten:

 • Duitsland: €800 – €1.000
 • Frankrijk: €700 – €1.000
 • Verenigde Staten: $1.000 – $2.500
 • Verenigd Koninkrijk: £800 – £1.500

Beurzen en financiële steun

Veel scholen bieden beurzen aan voor internationale studenten, waardoor studeren in het buitenland betaalbaarder wordt. Financiële steun en mogelijkheden voor deeltijdwerk kunnen ook bijdragen aan het dekken van kosten.

Beursmogelijkheden:

 • Beurzen op basis van verdiensten

Dergelijke beurzen worden toegekend aan studenten op basis van hun academische prestaties, vaardigheden of talenten. Deze beurzen erkennen uitzonderlijke academische prestaties of opmerkelijke prestaties in buitenschoolse activiteiten. Het aanvragen van op verdiensten gebaseerde beurzen omvat vaak het indienen van transcripties, aanbevelingsbrieven en soms een persoonlijke verklaring waarin je prestaties en ambities worden belicht.

Voorbeelden van dergelijke beurzen zijn onder andere:

 • DAAD-beurzen (Duitsland)

Het Duitse Academische Uitwisselingsdienst (DAAD) biedt verschillende beurzen aan voor internationale studenten op verschillende academische niveaus. Deze beurzen zijn voornamelijk op verdiensten gebaseerd en ondersteunen studenten met uitstekende academische prestaties. De DAAD-beursprogramma’s bestrijken verschillende disciplines en bieden financiële ondersteuning voor studie en onderzoek in Duitsland.

 • Eiffel Excellence Scholarship Program (Frankrijk)

Het Eiffel Excellence Scholarship Program is een initiatief van de Franse overheid dat op verdiensten gebaseerde beurzen aanbiedt aan internationale studenten voor master- en doctoraatsprogramma’s. Ontvangers worden geselecteerd op basis van academische resultaten en potentiële bijdragen aan de Franse wetenschappelijke en educatieve gemeenschap.

 • Fulbright Scholarship (Verenigde Staten)

Het Fulbright-programma is een prestigieuze wereldwijde beurs in meer dan 160 landen. Het staat bekend om het verstrekken van op verdiensten gebaseerde beurzen aan uitstekende studenten, wetenschappers en professionals. Ontvangers van de Fulbright Scholarship worden geselecteerd op basis van leiderschapspotentieel, academische resultaten en toewijding aan interculturele uitwisseling.

 • Chevening Scholarship (Verenigd Koninkrijk)

De Britse overheid biedt de Chevening Scholarship aan individuen met uitzonderlijke academische prestaties en leiderschapskwaliteiten. Deze beurs ondersteunt postdoctorale studies aan toonaangevende Britse universiteiten en benadrukt het belang van het creëren van mondiale leiders.

 • Beurzen op basis van financiële behoefte

Beurzen op basis van financiële behoefte houden rekening met de financiële situatie van een student en worden toegekend aan degenen die financiële behoefte aantonen. Om voor deze beurzen in aanmerking te komen, moeten studenten doorgaans financiële documenten of verklaringen indienen waarin de inkomsten en uitgaven van hun familie worden uiteengezet. Deze beurzen hebben als doel om onderwijs toegankelijk te maken voor studenten die financiële obstakels ondervinden.

Voorbeelden van dergelijke beurzen zijn onder andere:

 • Deutschlandstipendium (Duitsland)

Het Duitsland Stipendium wordt gefinancierd door de Duitse overheid en particuliere donateurs. Het heeft tot doel getalenteerde en hoogpresterende studenten, inclusief internationale studenten, te ondersteunen met financiële hulp. Ontvangers worden geselecteerd op basis van academische uitmuntendheid, persoonlijke prestaties en een aangetoonde betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten.

 • Beurzen van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Frankrijk)

Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt beurzen op basis van financiële behoefte aan internationale studenten via verschillende programma’s. Deze beurzen hebben tot doel studenten met financiële problemen te ondersteunen, zodat ze hoger onderwijs in Frankrijk kunnen volgen.

 • Gates Millennium Scholars Program (Verenigde Staten)

Het Gates Millennium Scholars Program is een initiatief gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation. Het heeft tot doel uitstekende minderheidstudenten met aanzienlijke financiële behoeften te ondersteunen in hun streven naar hoger onderwijs. Ontvangers van deze beurs ontvangen financiële steun gedurende hun volledige bachelor- of masteropleiding.

 • Commonwealth Shared Scholarship Scheme (Verenigd Koninkrijk)

Het Commonwealth Shared Scholarship Scheme is voor studenten uit ontwikkelingslanden van het Gemenebest. Gefinancierd door de Britse overheid, ondersteunt het personen die anders niet de kans zouden hebben om in het Verenigd Koninkrijk te studeren.

 • Landenspecifieke beurzen

Landenspecifieke beurzen zijn afgestemd op studenten uit bepaalde landen of regio’s. Deze beurzen bevorderen culturele diversiteit en samenwerking tussen studenten van over de hele wereld. Om in aanmerking te komen voor landenspecifieke beurzen, moet men hun toewijding tonen aan het bevorderen van internationaal begrip en samenwerking.

Voorbeelden van dergelijke beurzen zijn onder andere:

 • Heinrich Böll Foundation Beurzen (Duitsland)

De Heinrich Böll Foundation biedt beurzen aan internationale studenten die een bachelor- of masteropleiding volgen in Duitsland, inclusief die uit aangewezen landen. Hoewel ze niet strikt landenspecifiek zijn, staan ze open voor aanvragers wereldwijd. De beurzen ondersteunen studenten die zich inzetten voor milieukwesties en sociale rechtvaardigheid.

 • ENS International Selection Beurzen (Frankrijk)

De École Normale Supérieure (ENS) in Frankrijk biedt internationale selectiebeurzen aan, die niet strikt landenspecifiek zijn maar openstaan voor kandidaten van over de hele wereld. Deze beurzen ondersteunen uitstekende studenten op verschillende gebieden, waaronder de geesteswetenschappen, wetenschappen en sociale wetenschappen.

 • Hubert H. Humphrey Fellowship Program (Verenigde Staten)

Het Humphrey Fellowship Program is een niet-gegradueerde beurs voor ervaren professionals uit aangewezen landen. Gesponsord door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, biedt het een jaar gespecialiseerde academische studie en professionele ontwikkeling in de Verenigde Staten.

 • Rhodes Scholarship (Verenigd Koninkrijk)

De Rhodes Scholarship is een zeer competitief internationaal beurzenprogramma dat uitstekende studenten ondersteunt uit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. Het dekt postdoctorale studies aan de Universiteit van Oxford en wordt toegekend op basis van academische prestaties, leiderschap en toewijding aan dienstverlening.

Ook handig: Filmrecensie schrijven dienst

Waarom is studeren in het buitenland gunstig?

Studeren in het buitenland gaat niet alleen over studeren; het gaat ook over leven in een plaats met verschillende manieren van doen en leren van die ervaringen. Dit zijn slechts enkele van de voordelen van studeren in het buitenland:

 • Kennismaken met een andere cultuur

Studeren in het buitenland stelt je in staat om een andere cultuur te begrijpen en ervan te genieten. Het is alsof je deel uitmaakt van een groot avontuur waar elke dag een kans is om nieuwe dingen te proberen en wereldwijd vrienden te maken.

 • Een nieuwe taal leren

Wanneer je in een plaats woont waar mensen een andere taal spreken, word je er natuurlijk beter in. Praten met de lokale bevolking, je verplaatsen en deelnemen aan academische discussies verbeteren niet alleen je taalvaardigheden, maar helpen je ook inzien hoe belangrijk goede communicatie wereldwijd is.

 • Persoonlijke groei

Naar een nieuwe plek gaan en dingen zelf uitzoeken helpt je persoonlijk te groeien. Van het beheren van je geld tot het nemen van beslissingen zonder je gebruikelijke ondersteuningssysteem leert studeren in het buitenland je om je sterke punten en capaciteiten te ontdekken.

 • Wereldwijde connecties maken

De vrienden, mentoren en collega’s die je ontmoet tijdens je tijd in het buitenland maken deel uit van een wereldwijd netwerk. Deze connecties kunnen leiden tot tal van toekomstige kansen en samenwerkingen. Het zijn vriendschappen die een leven lang meegaan, zowel in je persoonlijke als professionele leven.

Voordelen van studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland brengt vele voordelen met zich mee die leiden tot een succesvolle ervaring, zowel academisch als persoonlijk. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Verbetering van studieprestaties

Studeren in het buitenland stelt je bloot aan verschillende manieren van leren. Geweldige professoren en onderzoekers van over de hele wereld delen hun kennis, dagen je denken uit en verbreden wat je weet.

 • Openen van arbeidskansen

Werkgevers waarderen echt de vaardigheden die je opdoet tijdens studeren in het buitenland, zoals aanpassingsvermogen, communicatie met mensen uit verschillende achtergronden en een wereldwijde mentaliteit. De ervaring springt eruit op je cv en maakt je opvallend in een competitieve arbeidsmarkt.

 • Begrip van verschillende culturen

Het leren waarderen en begrijpen van verschillende culturen is een aanzienlijk voordeel. Het is niet alleen nuttig voor persoonlijke relaties, maar ook cruciaal in banen waar je met mensen van over de hele wereld samenwerkt.

Waarom is studeren in het buitenland belangrijk?

De goede dingen over studeren in het buitenland eindigen niet wanneer je lessen voorbij zijn. Ze blijven bij je en maken je leven kleurrijker, boeiender en vol kansen. Daarom kiezen mensen precies voor studeren in het buitenland:

 • Herinneringen en levenslange vriendschappen

De herinneringen die je maakt tijdens studeren in het buitenland worden de verhalen die je de rest van je leven vertelt. Het verkennen van nieuwe plaatsen, nieuwe dingen proberen en lachen met vrienden van over de hele wereld creëren herinneringen die je zult koesteren.

 • De wereld op een nieuwe manier zien

Studeren in het buitenland geeft je een nieuwe manier om naar de wereld te kijken. Het is niet alleen een ander perspectief; het is een manier van denken die van invloed is op hoe je beslissingen neemt en verbinding maakt met anderen.

 • Meer zelfvertrouwen voelen

Met succes uitdagingen aangaan op een nieuwe plek geeft je meer zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen dat je krijgt, helpt je toekomstige uitdagingen met kracht en optimisme tegemoet te treden.

 • Begrip en respect voor verschillen

Studeren in het buitenland leert je om verschillen te respecteren en te begrijpen. Deze vaardigheid is belangrijk in persoonlijke relaties en in banen waar je met mensen van allerlei achtergronden samenwerkt.

Waar te zoeken naar actuele kansen voor studeren in het buitenland?

Het vinden van kansen voor studeren in het buitenland omvat het verkennen van diverse bronnen die informatie bieden over programma’s, beurzen en bestemmingen. Hier zijn enkele plaatsen waar je de meest actuele mogelijkheden kunt vinden:

 • Universitaire websites

Verken de officiële websites van universiteiten en hogescholen. Veel instellingen hebben speciale pagina’s of kantoren voor internationale studenten, met details over studieprogramma’s, toelatingseisen en aanmeldingsprocedures.

 • Websites voor studeren in het buitenland

Maak gebruik van online platforms die informatie verzamelen over studeren in het buitenland. Websites zoals Studyportals, Go Overseas en EducationUSA bieden uitgebreide databases met studieprogramma’s, beurzen en bestemmingsgidsen.

 • Beursprogramma’s van de overheid

Controleer bij de overheid van je thuisland voor beursprogramma’s die internationale studenten ondersteunen. Verken ook beursmogelijkheden die worden aangeboden door de overheid van het land waarin je wilt studeren.

 • Internationale organisaties

Ontdek mogelijkheden die worden aangeboden door internationale organisaties zoals het Fulbright-programma, Erasmus+ en de Chevening-beurs. Deze programma’s faciliteren vaak educatieve uitwisselingen tussen landen.

 • Ambassades en consulaten

Bezoek de websites van ambassades en consulaten van het land waarin je geïnteresseerd bent om te studeren. Ze kunnen informatie verstrekken over educatieve kansen, visumvereisten en beursprogramma’s.

 • Virtuele onderwijsbeurzen

Neem deel aan virtuele onderwijsbeurzen georganiseerd door onderwijsinstellingen en organisaties. Deze evenementen bieden een platform om te communiceren met vertegenwoordigers, informatie te verkrijgen over studieprogramma’s en vragen te stellen.

 • Academische adviseurs

Raadpleeg je academische adviseurs op je huidige onderwijsinstelling. Ze kunnen begeleiding bieden over studeren in het buitenland en uitwisselingsprogramma’s en je helpen begrijpen hoe studeren in het buitenland aansluit bij je academische doelen.

 • Platformen voor taalverwerving

Platformen zoals Duolingo, Babbel of Rosetta Stone hebben vaak informatie over taalonderdompelingsprogramma’s, die een onderdeel kunnen zijn van studeren in het buitenland.

 • Sociale media en forums

Sluit je aan bij online groepen, forums en sociale mediagemeenschappen die gericht zijn op studie in het buitenland. Studenten delen vaak inzichten, tips en aanbevelingen, wat waardevolle first-hand informatie oplevert.

 • Professionele organisaties

Verken studiemogelijkheden die verband houden met je studierichting via professionele organisaties en verenigingen. Sommige sectoren hebben specifieke programma’s of partnerschappen die internationale academische ervaringen mogelijk maken.

 • Online cursussen en MOOC-platforms

Sommige Massive Open Online Course (MOOC) platforms, zoals Coursera of edX, bieden cursussen in samenwerking met universiteiten wereldwijd. Het verkennen van deze cursussen kan leiden tot informatie over studieprogramma’s en samenwerkingen.

Eindgedachten

Studeren in het buitenland is als een investering in jezelf die een leven lang loont. Het is een reis die je academische en persoonlijke leven vormgeeft, met ervaringen die je nergens anders zou opdoen. Als je besluit om in het buitenland te studeren, vergeet dan niet om gegevens uit verschillende bronnen te raadplegen om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Blijf proactief in je onderzoek, neem contact op met relevante instellingen en overweeg deelname aan studeren in het buitenland evenementen of informatiesessies voor een meer uitgebreid begrip van beschikbare mogelijkheden. Voor hulp bij je toelatingessay en meer kun je altijd vertrouwen op onze op maat gemaakte essay schrijfservice.